Agata Valalíková

Pro účastníky

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 90px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0px“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „B1-A6lu7oO“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „px“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „B1gRaeu7iO“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:100,“l“:100,“t“:100,“m“:100}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „BJ0aluXju“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „BJXTsaUyF“]

Propozice Mistrovství ČR ve speed-carvingu

(nultý ročník s mezinárodní účastí)

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „SkfQ2TUyt“]

Hlavní téma: DRAK  nebo drak HC OCELÁŘI TŘINEC ( speed-carving 3h)

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“50px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „SJLKjpIJK“]

Do této kategorie se mohou registrovat řezbáři a řezbářky, kteří se umístili od 1. do 4. místa na tuzemských a zahraničních řezbářských soutěžích nebo jejichž socha byla nejvýše vydražena ve speed carvingu v rámci sympozia.

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „HJqkp6I1K“]

Volné téma ( speed-carving 1h) v této kategorii se nebude soutěžit o mistrovský titul. Do této kategorie se mohou registrovat všichni řezbáři a řezbářky, kteří zvládnou dokončit sochu v průběhu 1 hodiny a zašlou foto svého díla ze speed- carvingu.

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „r1cBpTLkF“]

Maximální počet soutěžících je 60 osob celkem (hlavní téma + volné téma).

Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 15. 8. 2021.

Závodník má za úkol během tří hodin vytvořit řezbu draka nebo za jednu hodinu volné téma

– přihlášení řezbáři na volné téma si dovezou vlastní kmen libovolné velikosti.

Hlavní téma – řezba musí být provedena z přiděleného materiálu a není dovoleno do řezby zahrnovat již předem připravené komponenty s výjimkou spojovacího materiálu.

Během soutěže nesmí do řezby zasahovat druhá osoba.

Řezba by měla maximálně využít možnosti a velikost kmene.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a během soutěže se zavazují k používání bezpečnostních ochranných pomůcek. Povinné jsou pracovní rukavice, proti pořezové kalhoty/návleky, brýle. Bez těchto ochranných pomůcek bude závodník diskvalifikován.

Zabezpečení vlastního řezbářského stanoviště – podmínka účasti: stan s ochrannou sítí po obvodu pro zajištění bezpečí diváků.

Pořadatel nezajišťuje stany pro ochranu před sluncem nebo deštěm.

Soutěžící mají k dispozicipřípojku na 230 V ve vzdálenosti 20 m od svého stanoviště.

Během závodu má účastník povinnost viditelně vystavit přidělené startovní číslo.

Pořadatel nezajišťuje závodníkům ubytování. ( Pořadatel může zajistit výhodné ubytování apod.)

Pořadatel během akce zajišťuje stravu a pití.

Během řezby se soutěžící zavazují, že nebudou konzumovat alkoholické nápoje.

Soutěžící závodí s vlastním nářadím, pohonnými hmotami a oleji. V případě poškození nářadí během akce soutěžící nemá právo vyžadovat odškodnění po organizátorovi.

Pokud závodník poruší jeden z výše uvedených bodů, může ho porota diskvalifikovat.

Vytvořená řezba je majetkem pořadatele.

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ByqVECUkY“]

 Harmonogram závodu dne 18. 9. 2021

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ryrnE0L1F“]

9.00 – 11.00       Registrace závodníků u parkoviště WERK ARÉNY v Třinci, ul. Frýdecká

9.00 – 12.45       Příprava před startem. Závodníci si mohou odokorovat kmeny a předkreslit motiv. Jiné zásahy do kmene jsou nepřípustné.

13.00  START

16.00  Hodnocení

17.00    DRAŽBA. Vyvolávací cena bude 1000 Kč. Pořadí dražených soch se bude losovat. 60% vydražené ceny je autora, 40% ceny pro Nadační fond OCELÁŘI pro děti se zdravotním postižením.

               DRAŽBA – volné téma. Pořadí dražených soch se bude losovat. Vyvolávací cenu si stanoví řezbář díla. 50% vydražené ceny je autora, 50% na tornádem postiženou Jižní Moravu.

               Kulturní program, skupina BLAF a pěvecké talenty ZUŠ, gajdoši, moderuje Michal Kavalčík

18.00 – 18.30  Vyhlášení vítězů a slavnostní ukončení Sympozia žen a mládeže

 Hodnocení

Cena publika –   diváci a sponzoři hodnotí celkový dojem ze sochy a srozumitelnost návrhu.

Cena poroty –    za tvůrčí schopnost, uměleckou úroveň, originalitu a preciznost provedení.

1 = nízká hodnota hodnocení 5 = vysoká hodnota hodnocení. Odborná porota se bude skládat z řad akademických sochařů, designérů, malířů, fotografů a pedagogů. Budou hodnotit celkový dojem, zda je řezba povrchově čistě provedena, zda pohledem nejsou patrné prořezy motorovou pilou, pokud se nejedná o umělecký záměr.

CENY

Mistr ČR ve speed-carvingu:

  1. místo: Kč 30 000,- + vítězný pohár
  2. místo: Kč 20 000,- +
  3. místo: Kč 10 000,- +
  4. věcná cena
  5. věcná cena

Cena publika: motorová pila ECHO CS2511wes/25

(publikum bude hodnotit všechna vytvořená díla)

Cena poroty: motorová pila ECHO CS2511wes/25

(porota bude hodnotit pouze hlavní téma – drak)

Cena sponzorů a partnerů:         obličejová maska  s filtračně ventilačním systémem CleanAIR 

( bude se hodnotit všechna vytvořená díla)

Sochy, které si přivezete k prodeji, můžete vystavovat v průběhu celé akce.

OSTATNÍ

  1. V případě, že bude platné protiepidemické opatření, tyto musí závodníci dodržet.
  2. Výsledky hodnocení poroty budou zveřejněné a dohledatelné na připravovaných webových stránkách po dobu 5ti let
  3. Hlavní téma – velikost kmenů bude o průměru 40-50 cm, výška 1,3 m. Červený dub

SVÉ PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA E-MAILOVOU ADRESU: valalikova@vsign.cz

Po obdržení Vašeho přihlášení Vám zašlu závaznou přihlášku

Budu se na Vás těšit

Agata Valalíková  

tel.:  + 420 608 748 701

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy