Agata Valalíková

Slezský
dřevorubec

XI. ročník mezinárodní soutěže v dřevorubeckých disciplínách a rychlořezbě, VENDRYNĚ dne 23.7.2023

Řezbáři a řezbářky

Do této kategorie se mohou registrovat řezbáři a řezbářky z tuzemska i zahraničí.

Soutěžící

Maximální počet soutěžících je 20 řezbářů

Velikost kmenů

Velikost kmenů bude o průměru 40-50 cm, výška 1,3 m. Dub

Přihlášky

Uveďte své jméno a příjmení, adresu a kontaktní údaje. Také uveďte své dosavadní řezbářské
úspěchy. Seznam soutěžících bude zveřejněný do konce května 2023.

Podmínky soutěže

Slezský dřevorubec XI. ročník

1)  Závodník má za úkol během dvou hodin vytvořit řezbu na volné téma.
2)  Řezba musí být provedena z přiděleného materiálu a není dovoleno do řezby zahrnovat již
předem připravené komponenty s výjimkou spojovacího materiálu.

3)  Během soutěže nesmí do řezby zasahovat druhá osoba.

4)  Řezba by měla maximálně využít možnosti a velikost kmene.

5)  Zabezpečení vlastního řezbářského stanoviště – podmínka účasti: vlastní stan. Ochranné síťě 3 x 3 m zajištuje pořadatel.

6)  Závodníci startují na vlastní nebezpečí a během soutěže se zavazují k používání bezpečnostních ochranných pomůcek. Povinné jsou pracovní rukavice, proti pořezové kalhoty/návleky, brýle. Bez těchto ochranných pomůcek bude závodník diskvalifikován.

7)  Pořadatel nezajišťuje stany pro ochranu před sluncem nebo deštěm.

8.) Soutěžící mají k dispozici přípojku na 230 V ve vzdálenosti 20 m od svého stanoviště.

9) Během závodu má účastník povinnost viditelně vystavit přidělené startovní číslo.

10) Pořadatel během akce zajišťuje stravu a pití.
11) Během řezby se soutěžící zavazují, že nebudou konzumovat alkoholické nápoje.
12) Soutěžící závodí s vlastním nářadím, pohonnými hmotami a oleji. V případě poškození nářadí během akce soutěžící nemá právo vyžadovat odškodnění po organizátorovi.
13) Pokud závodník poruší jeden z výše uvedených bodů, může ho porota diskvalifikovat.
14) Vytvořená řezba 1., 2. ,3. místo je majetkem pořadatele.
Harmonogram závodu bude zveřejněn do 15.7.2023

Pořadatelé

Těšíme se na Vás

Přihlaste se online

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY

Ostatní

1)  V případě, že bude platná protiepidemické opatření, tyto musí závodníci dodržet.

2) Výsledky hodnocení poroty budou zveřejněné a dohledatelné na připravovaných webových stránkách po dobu 5ti let.

3) Sraz řezbářů s grilováním v sobotu 22.7. 2023, kdy se soutěžící mohou registrovat a připravit si vylosované kmeny. Akce se mohou zúčastnit i řezbáři, kteří nebudou soutěžit.

Online Přihláška

    2023 © agatavalalikova.cz

    Privacy Settings
    We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy